War crimenoun
1.
(បច្ចេកទេស) អំពើឧក្រិដ្ឋក្នុងសង្រ្គាម, បទឧក្រិដ្ឋនៃសង្រ្គាម
  • war crime tribunal
    - តុលាការបទឧក្រិដ្ឋនៃសង្រ្គាម, សាលាក្តីផ្នែកបទឧក្រិដ្ឋក្នុងសង្រ្គាម