VisceraPlural form of: Viscus
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (the internal organs of the body, especially the intestines) អន្ដការៈ (អាការៈខាងក្នុងដូចជាក្រពះ ។ល។), អាការៈក្នុង (ដូចជាខួរក្បាល, សួត, បេះដូង ។ល។)
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អន្តការៈ
  • abdominal viscera
    - សរីរាង្គក្នុងពោះ (ដូចជាក្រពះ, ថ្លើម, ពោះវៀន...)