Vacuousadjective
1.
ដែលទទេ (គ្មានអ្វីសោះ), ដែលទទេ (មានតែខ្យល់), ដែលទទេ (គ្មានមនុស្សនៅ), ដែលទទេ (ដែលគេយករបស់ចេញអស់), ដែលទំនេរ (គ្មានអ្នកកាន់កាប់) vacuous stare ដែលសឺៗ, ដែលភ្លឹះ, vacuous proposal ដែលឥតខ្លឹមសារ
2.
(បច្ចេកទេស) ឥតខ្លឹមសារ, ដែលបញ្ចេញភាពឥតប្រាជ្ញា
3.
(FIGURATIVE) ដែលខ្វះ, ដែលភ្លើ
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Empty; unfilled; void; vacant.