To erode wage differentials1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) លប់បំបាត់បណ្ដើរៗភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ខែ
2.
បន្ថយភាពខុសគ្នាក្នុងប្រាក់ខែ