Thrashingnoun
1.
(A severe beating) ភាពមានជ័យជំនះ, ការវាយសម្រុក, ការទទួលជោគជ័យ
2.
(បច្ចេកទេស) ការផ្ចាញ់, ជ័យជំនះ
verb
1.
(បច្ចេកទេស) Thrashing one's way through something ឆ្លងកាត់ដោយពិបាកនិងប្រយ័ត្នប្រយែង