Spinal fusionnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការវះកាត់ដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នានូវឆ្អឹងកងខ្នងពីរចូលគ្នា, ការវះកាត់ភ្ជាប់ឆ្អឹងកងចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមាំ