Spinal anaesthesianoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការធ្វើឲ្យស្ពឹក (នៅផ្នែកខាងក្រោមខ្លួន) ដោយចាក់ថ្នាំនៅក្នុងស្រោមខួរឆ្អឹងខ្នង
verb
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ចាក់ថ្នាំស្ពឹកតាមរយៈឆ្អឹងខ្នង