Soft loan1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) កម្ចីគ្មានការប្រាក់, ប្រាក់អោយខ្ចីមិនយកការ
noun
1.
(បច្ចេកទេស) កម្ចី (ឥណទាន) អនុគ្រោះ (យកប្រាក់ការតិច ឬមិនយកសោះ)