Shinyadjective
1.
(bright shining, highly polished, shiny glossy) ដែលរលើប, ដែលត្រចះត្រចង់, ដែលបញ្ចេញពន្លឺ, ដែលរលោង, ដែលភ្លឺរលោង
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Bright; luminous; clear; unclouded.