SecuredPast or Past Participle form of: secure
adjective
1.
(បច្ចេកទេស) ដែលមានការធានា
 • secured creditor
  - ឥណទានយកដែលមានការធានាឥណទានយក (ម្ចាស់បំណុល) ដែលរក្សាទុកប្រាតិភោគដែលនឹងការពារចំនួនទឹងប្រាក់កូនបំណុលជំពាក់ខ្លួន
  - ឥណទាយកដែលមានការធានា
 • secured debt
  - បំណុលមានរបស់បញ្ចាំ
 • secured loan
  - បំណុលមានរបស់បញ្ចាំ