Reckon withoutphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) មិនគិតគូរ, មិនចាត់ទុកថាសំខាន់
  • to reckon without one's host
    - មាក់ងាយ (រៀបចំ​ផែនការ​ដោយ​មិន​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នកធំ)