Purge one's contempt1.
សារភាពចំពោះការប្រមាថរបស់ខ្លួន
verb
1.
(បច្ចេកទេស) Purge one's contempt (of court) សារភាពពីការប្រមាថតុលាការ