Protective tariff1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ពន្ធគាំពារទំនិញក្នុងស្រុក (ដោយយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលខ្ពស់)
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ពន្ធគាំពារទំនិញក្នុងស្រុក (យកពន្ធនាំចូលខ្ពស់ដើម្បីការពារទំនិញក្នុងស្រុក)