Pesticide safety precaution schemeពាក្យកាត់៖ PSPS,
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកសិឧស្សាហកម្មគីមីស្ដីពីសុវត្ថិភាពថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត