Party list systemnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងគណបក្ស (ការបោះឆ្នោតដែលរាយឈ្មោះគណបក្សដោយមិនសំដៅលើបេក្ខជន)