Particularsnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ភិនភាគលំអិត, អង្គធាតុពិស្តារ
2.
(បច្ចេកទេស) រាយលំអិតមុខរបស់
  • bill of particulars
    - លិខិតបញ្ជាក់លំអិត
    - លិខិតបញ្ជាក់លំអិត (ព.ស)
  • descend to particulars
    - និយាយយ៉ាងល្អិតល្អន់