Nominal yield1.
ចំណូលនាមករណ៍, ចំណូលលើក្រដាស
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ចំនួនប្រាក់តែនាម, ចំនួនប្រាក់ទទួលពីប័ណ្ណតំណាងទ្រព្យមានការប្រាក់ថេរដែលសម្ដែងឡើងជាភាគរយនៃថ្លៃតែនាម