Nauseanoun
1.
(sickness, upset stomach; a desire to vomit, great disgust) ដំណើររកកលចង់ក្អួត (ការខ្ពើមឆ្អើមខ្លាំង), អំពើអាក្រក់, អកុសល, ធាតុអាក្រក់, ខាត, សេចក្ដីឈឺចាប់, ជម្ងឺ, រោគ, ការលំបាក
2.
(FIGURATIVE) ការមិនឃ្លាន, ការខ្ពើម, ការធុញ (ការស្អប់ទុក្ខព្រួយ), ដំណើរចង់ក្អួត, រអើមខ្លាំង
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) រមួល, ដំណើរចង់ក្អួត, ឆ្អល់, ឆ្អល់ពោះ, ភើរ
ENGLISH MEANING
noun
1.
Seasickness; hence, any similar sickness of the stomach accompanied with a propensity to vomit; qualm; squeamishness of the stomach; loathing.