Mixed upphrasal verb
1.
ដែលធ្វើអោយច្រឡំបល់
  • mixed up (with)
    - ច្រឡំថា, ច្រឡំ (ជាមួយ), ច្របូកច្របល់ជាមួយ
  • mixed up with
    - ជាប់ទាក់ទិនជាមួយ