Line managementnoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ទទួលខុសត្រូវចំពោះអី្វដែលថ្នាក់លើបញ្ជាមក
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ការគ្រប់គ្រងបែបខ្សែបណ្តោយ