Knock downnoun
1.
(បច្ចេកទេស) Knock down (KD) goods ទំនិញលក់ជាផ្នែកៗ (អ្នកទិញត្រូវផ្តុំបញ្ចូលគ្នា)
phrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) (Knock somebody down) ធ្វើឃាត, វាយអោយដួល, បង្ខំអោយបញ្ចុះថ្លៃ
2.
(បច្ចេកទេស) (knock something down) បំផា្លញចោល, លក់អោយទៅអ្នកដេញថ្លៃ, បញ្ចុះថ្លៃ
3.
(បច្ចេកទេស) (knock something down) បំផា្លញចោល លក់អោយទៅអ្នកដេញ​ថ្លៃបញ្ចុះថ្លៃ
4.
ត្រូវដាស់, ត្រូវវាយ, ត្រូវដួលចុះ
5.
(បច្ចេកទេស) (to knock something down to a bidder) ដាក់ដេញថ្លៃអ្វីមួយ
  • knock down price
    - តម្លៃទាបបំផុត
    - ថ្លៃទាបបំផុតដែលអាចលក់បាន