Inferior longitudinal muscle of tonguenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សាច់ដុំក្រោមអណ្តាត, សាច់ដុំបណ្តោយអណ្តាតផ្នែកខាងក្រោម