Impressionableadjective
1.
(easily impressed or influenced, sensitive) ដែលងាយធ្វើអោយរំភើប, ងាយរំភើប, វេទយិត (ដែលមានវេទនារម្មណ៍, ដែលឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវចិត្ដ) / ដែលឆាប់រំភើប, ដោយញាណ