Get over



adjective
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) កាន់តែមានសុខភាពប្រសើរឡើងក្រោយពីឈឺ
phrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) (get over something) ធ្វើ ឬសម្ដែងកាយវិការ
2.
(បច្ចេកទេស) (get over something / somebody) ធ្វើសម្ដែងកាយវិការ