Foreign exchange auctionnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការដាក់អោយដេញថ្លៃរូបិយប័ណ្ណបរទេស
adjective
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ដែលដេញថ្លៃប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស