Fiduciary currency1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) រូបិយវត្ថុ​ដែលគ្មានតម្កល់មាស​នៅធនាគារ ហើយមានតម្លៃ​អាស្រ័យតាមទំនុកចិត្ដ​របស់សាធារណៈជន
noun
1.
(បច្ចេកទេស) រូបិយវត្ថុប្រាក់ក្រដាស