Existentadjective
1.
(existing, actual, current) ដែលមានហើយ, ដែលកំពុងនៅមាន, ដែលមាននៅ, ដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ន, ដែលមាននៅពេលឥឡូវនេះ
2.
(បច្ចេកទេស) ដែលមានពិតប្រាកដ
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Having being or existence; existing; being; occurring now; taking place.