Enteringជាទម្រង់ Gerund ឬ Present Participle នៃ enter
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការសរសេរបញ្ចូល
  • breaking and entering
    - ការបំបែកចូល, ការទំលុះទំលាយដើម្បីចូលលួច
    - ធ្វើសន្ធិចេ្ឆទកម្ម
    - ការវាយចូលទៅ (ក្នុងអាគារ) ដើម្បីលួចរបស់
  • entering trade
    - ពាណិជ្ជកម្មនៅឃ្លាំង