Earned income1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ចំណូលជាប្រាក់កម្រៃ ឬបៀវត្សរ៍
2.
ចំណូលជាប្រាក់កម្រៃ បៀវត្សរ៍
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ចំណូលបានមកពីការបំពេញការងារ, ចំណូលរកបាន