Diarynoun
1.
កំណត់ប្រចាំថ្ងៃនៃអ្នកណាម្នាក់
2.
(បច្ចេកទេស) ទិនានុលេខន៍សៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ
  • pocket diary
    - កូនសៀវភៅដែលអាចដាក់ក្នុងហោប៉ៅបាន
  • the parliamentary diary
    - ទិនានុលេខន៍នៃការងារសភា