Death in servicenoun
1.
(បច្ចេកទេស) ប្រាក់បំណាច់មរណភាពពេលបម្រើការងារ ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងឬសោធននិវត្តន៍ផ្តល់ដល់មរណៈជនដែលបម្រើការក្រុមហ៊ុន