Copyright noticenoun
1.
(បច្ចេកទេស) សញ្ញាថែរក្សាសិទ្ធិលើសៀវភៅនិវឯកសារបោះពុម្ពផ្សេងៗ
2.
(បច្ចេកទេស) ចំណារស្តីពីការរក្សាសិទ្ធិ
3.
ការបញ្ជាក់ពីការសិក្សាសិទិ្ធ