Contributory negligencenoun
1.
(ច្បាប់) ការធ្វេសប្រហែសម្ខាងម្នាក់
Example: Negligent conduct by a person who was also harmed by another person's negligence ; when a plaintiff's failure to be careful was a part or the reason for his injury.
ឧទាហរណ៍៖ អាកប្បកិរិយា​ធេ្វសប្រហែសរបស់ជនមួយដែលត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់​ជនមួយ​ផ្សេងទៀត ។ កាលណា​ដើមបណឹ្តង​មិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងទេនោះ ឬបង់ខាតរបស់ខ្លួន ។
2.
(បច្ចេកទេស) ការធ្វេសប្រហែសទាំងសងខាង