Compressionnoun
1.
(a compressing or being compressed, the compressing of a working fluid in an engine) ការកិនបង្ហាប់, ការញាត់, compression of air ការសង្កត់ឱ្យណែន, cylinder compression ភាពណែនឬតឹង
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការច្របាច់
  • cardiac compression
    - ការសង្កត់បេះដូងដោយទឹកនៅក្នុងស្រោមបេះដូង
  • compression syndrome
    - ការឈឺចាប់សាច់ដុំ ក្រោយពីការហាត់ប្រាណយ៉ាងខ្លាំងក្លា
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of compressing, or state of being compressed.