Compound fracturenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការបាក់ឆ្អឹងដោយមានរន្ធឬខូចខាតសាច់ដុំស្បែក បង្កឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងកន្លែងបាក់ នឹងមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ, ការបាក់ដែលស្បែកត្រូវខូចខាត ហើយមានការលៀនចេញរបស់ឆ្អឹងមកក្រៅស្បែក