Charyadjective
1.
(cautious, wary, not taking chances, not giving freely, sparing) ដែលប្រយ័ត្ន, ដែលកំណាញ់, ដែលស្វិត, ដែលកម្រ, ដែលត្បិតត្បៀត, ដែលស្វិតស្វាញ, ដែលតិច, ដែលចេះប្រមាណក្នុងការហូប
2.
(FIGURATIVE) ដែលមិនខ្ជះខ្ជាយ, ដែលចេះប្រមាណ, ដែលចេះធ្វើឲ្យល្មម, ដែលមិនឆើត, ដែលល្មម
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Careful; wary; cautious; not rash, reckless, or spendthrift; saving; frugal.