Blood sugar ratioពាក្យកាត់៖ BSR,
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការពិសោធន៍ឈាមដើម្បីឲ្យដឹងថាមានស្ករចំនួនប៉ុន្មានក្នុងឈាម, អត្រាជាតិស្ករក្នុងឈាម