Bed sorenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ដំបៅរលួយសាច់ដោយមកពីការដេកលើគ្រែយូរនៃអ្នកជំងឺបណ្ដាល ឲ្យមានការសង្កត់សាច់យូរគ្មានឈាមរត់ជាហេតុ បណ្ដាលឲ្យរលួយសាច់