Bed occupancy ratenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អត្រាគ្រែដែលមានអ្នកជំងឺដេក (កំណត់ជាភាគរយនៃចំនួនគ្រែទាំងអស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ)