Barium mealnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សារធាតុបារ៉ូមសំរាប់ផឹកចូលក្រពះដើម្បីថតកាំរស្មីអ៊ិច
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សូលុយស្យុងដែលមានជាតិបារីយ៉ូមស៊ុលផាតសំរាបផឹក