Apologies for absencenoun
1.
(បច្ចេកទេស) តារាងឈ្មោះសមាជិកដែលសូមទោសចំពោះអវត្តមានក្នុងការប្រជុំវាត្រូវបានគេអានក្នុងកិច្ចចាប់ផ្តើមប្រជុំ