American standard code for information interchangeពាក្យកាត់៖ ASCII,
noun
1.
(បច្ចេកវិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ) លេខកូដគំរូអាមេរិកសម្រាប់បំលាស់ប្ដូរព័ត៌មាន