Above parnoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) តម្លៃកំណត់ទុក
adjective
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) សន្និធិដែលមានតម្លៃលើទីផ្សារច្រើនជាងតម្លៃលើប័ណ្ណ
  • shares above par
    - ហ៊ុនដែលថ្លៃរបស់វាខ្ពស់ជាងថ្លៃចុះលើប័ណ្ណ