Wind upphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) បញ្ចប់, ធ្វើអោយខឹង, បញ្ឈប់អាជីវកម្ម, មួលឡាន (នាឡិកា), រំជួលចិត្តទូទាត់, ជម្រះបញ្ជីហើយរំលាយចោល (ក្រុមហ៊ុន), ទៅដល់ចុងបញ្ចប់