Virulencenoun
1.
ភាពខ្លាំងក្លា, ជាពិសេស, វិសាណុភាព (ភាពបណ្ដាលដោយវិសាណូ), ភាពរហ័សរាលដាល (មេរោគ)
2.
(FIGURATIVE) ភាពខ្លាំង
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ភាពខ្លាំងក្លា, រាលដាលភាព, កំលាំងរាតត្បាតរបស់មេរោគ