United nations transitional authority for cambodiaពាក្យកាត់៖ UNTAC,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា