Unearned income1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ចំណូលក្រៅពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬថ្លៃឈ្នួល
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ចំណូលក្រៅប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬថ្លៃឈ្នួល
3.
ចំណូលក្រៅពីប្រាក់ពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬថ្លៃឈ្នួល
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ចំណូលប្រាក់ការឬភាគចំណេញហ៊ុន, ប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគ (ការប្រាក់ឬភាគលាភ)