Powered by click here - or here
Unbreakable (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Unbreakableadjective
1.
ដែលមិនអាចកាច់បំបាក់បាន, ដែលមិនចេះបែក
2.
(បច្ចេកទេស) ដែលពុំអាចបំបែកបាន