Unassailableadjective
1.
ដែលមិនអាចវាយ ប្រហារបាន, ដែលមិនអាចចាប់ថ្នាក់បាន, ដែលមិនអាចវាយលុកបាន, ចោទប្រកាន់ឬចាប់ថ្នាក់បាន
2.
(បច្ចេកទេស) ដែលពុំអាចវាយប្រហារ
3.
(FIGURATIVE) ដែលមិនអាចបដិសេធបាន, ដែលមិនអាចប្រកាន់បាន