Total quality managementnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប, ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយគុណភាព